Photo
Dòng Phan Sinh Tại Thế
Huynh Ðệ Ðoàn Isave thuộc Dòng Phan-sinh Tại-thế, ra đời vào ngày 13 - 6 - 1977, ngày lễ kính Thánh Antôn Pađua với 3 chị :

     - Têrêsa Trần-thị-Thủy (Ðịnh).
     - Maria Ngô-thị-Nhị.
     - Têrêsa Trần-thị-Cơ (Hườn).

Các chị nguyên là những thành phần kỳ cựu trong gia-đình Phan-sinh TạiThế lúc còn ở Việt nam. Nay trên quê hương mới, với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh và duyên may với Cha Thánh Phanxicô, các chị đã cùng nhau thành lập Dòng Phan-Sinh Tại Thế Việt nam đầu tiên tại Montréal: Huynh Ðệ Ðoàn Isave / Hongrie.

Ngày thành lập, số đoàn viên được 6 ngưởi: Chị Thủy, Chị Nhị, Chị Cơ, Chị Vàng, chị Ðịnh, chị Huy. Sang năm 1978, thêm được chị Lâm, Chị Lan, Chị Khương và chị Vọng. Như thế là 10 chị. Ðoàn đã được cha Trần-Tử-Nhãn làm trợ-úy đầu tiên. Thời gian này, sinh-hoạt của Dòng không được thường xuyên. Khi có Cha thì họp ở

Ðại chủng viện và khi vắng Cha thì luân phiên họp ở nhà các chị em. Năm 1979, Cộng Ðồng Công-Giáo Việt nam tại Montréal, được thành lập, Ðoàn được Cha Nguyễn-Gia-Ðệ hướng dẫn , các buổi họp được tổ chức đều hơn tại nhà xứ St- Sacrement.

Năm 1980, Cha Giuse Lựu Nguyễn-Văn-Mai thay thế Cha Ðệ, làm trợ úy cho Ðoàn.

Tháng 6 năm 1982, năm chị em tuyên hứa tạm đầu tiên: chị Ðịnh, Nga, Vàng, Lan, và Ngà.

Huynh Ðệ Ðoàn đã sinh hoạt được 5 năm, nhưng vẫn chưa có sự liên lạc với các Dòng Phan-Sinh địa phương tại Montréal (Dòng Nhất, Dòng Nhì và Dòng Phan-Sinh Tại Thế).

Năm 1982, Anh Vincent Giadin (Ðịnh) đến với Ðoàn, và đã giúp đoàn liên lạc với Dòng I Phanxicô và Dòng Phan-Sinh Tại-Thế vùng Montréal. Nhờ thế tình Huynh Ðệ và việc trao đổi, học tập, được thêm phong phú, kết quả là: Ðến ngày 15-8-1982 Huynh Ðệ Ðoàn Isave được Dòng Phan-Sinh Tại Thế Vùng Montréal chính thức công-nhận và đến năm 1983 số đoàn viên đã được 25 anh chị em.

Từ đó đến nay Huynh Ðệ Ðoàn Isave luôn luôn nhắc nhở nhau cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, để cảm tạ Chúa đã soi sáng cho mình biết đáp lại tiếng gọi, nhận ra ơn gọi sống nghèo hèn, huynh đệ và bình an giữa mọi người . Dòng Phan-Sinh tại thế là một Dòng Tu Ðích thực, trong hệ thống Dòng Tu Phanxicô, dành cho các anh chị sống ngoài đời.

Anh chị em cũng ý thức rằng: Tuy là một Dòng tu, nhưng cũng là một thành phần của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam, nên ngay từ buổi đầu Huynh Ðệ Ðoàn Isave đã gắn bó với Cộng Ðồng rất nhiều. Nhịp sống của Cộng Ðồng, bước đi của Cộng Ðồng cũng là bước đi và nhịp sống của Huynh Ðệ Ðoàn Isave.

Huynh-Ðệ-Ðoàn với khả năng hạn hẹp, phần lớn đã cao tuổi sức khoẻ yếu kém, nhưng nhờ ơn Chúa và được các cha hết lòng giúp đỡ, khuyến khích, Ðoàn Isave đã đạt được nhiều thành quả khả quan và số anh chị em xin gia nhập mỗi ngày một đông. Nhiều anh chị em đã hăng hái tham gia vào Hội Ðồng Quản Trị và Hội Ðồng Mục Vụ của Giáo Xứ.

Tết Quí Mùi năm 2003, Ðoàn đã tổ chức lễ Mừng Thọ cho 69 anh chị em từ 70 tuổi đến 90 tuổi. Xin Chúa chúc Thọ, chúc Phúc, chúc lành để anh chị em càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, nêu gương sáng cho con cháu mỗi ngày một đông tại xứ sở tạm dung Canada này. Một điểm đáng mừng nữa cho Ðoàn là từ năm 1995 một số anh chị em trẻ hơn đã gia-nhập và mang lại một luồng sinh khí mới : năng động, trẻ trung, nhiệt tình, hăng say. Ðiều đó chứng tỏ ơn gọi sống Phúc Âm Chúa Kitô theo gương mẫu vị thánh Nghèo, khiêm nhường vả hiền lành, không phải chỉ dành cho những người lớn tuổi.

Tính đến tháng 4 năm 2004, tổng số đoàn viên của Ðoàn Isave là 130 người, trong đó:

- Khấn trọn đời: 87 - Khấn tạm: 04 - Chuyên tập: 17 - Thỉnh viên 14 - Dự viên 02 - Cảm tình: 06

Cũng tính đến nay, 26 anh chị em đã bền đỗ trong Dòng và đã được Chúa gọi về với Ngài. Các anh chị em còn sinh hoạt vẫn thương nhớ, cầu nguyện luôn cho các anh chị em ấy và hẹn sẽ cùng nhau gặp lại ngày Chúa gọi trên Nưóc Chúa .


     - Huynh Ðệ Ðoàn Isave Dòng Phan-Sinh Tại Thế xin cảm tạ Hồng Ân Thiên-Chúa đã soi sáng và hướng dẫn Ðoàn suốt thời gian qua, và cả thời gian sắp tới nữa.
     - Xin cảm ơn các Cha Linh hướng và các Cha Trợ Úy.
     - Xin cảm ơn tất cả Ông Bà, anh chị em xa gần, Công-Giáo hay không, đã khuyến-khích, cầu nguyện, nâng đỡ Ðoàn trong thời gian qua.
     - Xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse, các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Thánh Phanxicô, Thánh Isave ban phước lành cho tất cả chúng ta được: Bình An Và vui Mừng.