Photo
Nhóm Đồng Hành Montréal
Giới Thiệu:

Nhóm Đồng Hành Montréal, một thành phần của cộng đoàn Đồng Hành –CLC (Christian Life Community), là một cộng đoàn Tông đồ muốn bước theo Chúa Kitô mỗi ngày trong cuộc sống, đáp lại lời mời phục vụ của Ngài, dấn thân trong Giáo hội để loan báo tin mừng.

Nhóm quy tụ các anh chị em đã tham dự các khóa tĩnh tâm theo Linh đạo của Thánh I-Nhã, coi Linh đạo I-Nhã như một nguồn suối đặc biệt giúp mọi người, luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, nhận định Thánh Ý của Chúa để dấn thân phục vụ trong hoàn cảnh hiện tại.

Hoạt Động:

Nhóm bắt đầu hoạt động từ năm 1982 cho đến nay.

Nhóm Đồng Hành Montréal có nhiều nhóm sinh hoạt, tùy theo nhu cầu, lứa tuổi của mỗi nhóm. Có nhóm sinh hoạt mỗi tuần một lần, ba tuần một lần, hay một tháng một lần. Mỗi thành viên nhóm để tinh thần Phúc Âm thấm nhuần nơi mình, ngày qua ngày, qua lối sống tình thương được kêu mời, âm thầm dấn thân làm muối, làm men trong hoàn cảnh hiện tại, trong ơn gọi và vai trò của mỗi người.

Quá Trình Sinh Hoạt:

Nhóm đã thực hiện được những công việc như sau:
     - Một số anh chị em đang dấn thân góp tay với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong chương trình Giáo lý cho các em.
     - Hợp cùng với Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN tại Montreal, tổ chức slideshow Chặng Đàng Thánh Giá vào Mùa Chay, tổ chức các đêm Cà Phê Cộng Đoàn để tìm hiểu nhu cầu và ao ước của giáo dân, tổ chức Thánh Lễ cho giới trẻ. Với sự hỗ trợ của Giáo xứ, tổ chức các khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân để phục vụ các cặp vợ chồng.
     - Tổ chức tĩnh tâm để chuẩn bị cho các mùa Phụng vụ như Giáng Sinh, Phục sinh và có tĩnh tâm hằng năm theo Linh đạo Thánh I-Nhã.
     - Tổ chức tĩnh tâm giữa đời, dài hạn, do Cha Louis Robert (cha Ba) hướng dẫn.
     - Tổ chức các khóa Thao Luyện Nhẹ Nhàng để giúp cách sống kết hợp với Chúa.
     - Tổ chức khóa Caritas cho lứa tuổi 20-35 để khuyến khích và hỗ trợ tinh thần dấn thân phục vụ.
     - Các khóa Touch My Heart dành cho lứa tuổi 15 -18 giới thiệu tình thương của Chúa qua tình thương của cha mẹ.
     - Thành lập ban Phục Vụ cho giới trẻ -Youth and Young Adult, gọi tắt là YaYA.
     - Tổ chức sinh hoạt Họp Mặt Vùng, quy tụ tất cả các nhóm Đồng Hành tại Canada và thân hữu.
     - Tổ chức các kỳ họp mặt mừng xuân hay lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh.
     - Tổ chức những buổi tiệc gây qũy từ thiện.

Tất cả những sinh hoạt này là những cơ hội cho nhóm kết chặt tình thân với nhau, chia sẻ trong cùng một tinh thần hiệp nhất của Chúa Kitô và tiếp tục giúp nhau sống lời mời của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại hôm nay.

Đại diện các nhóm Đồng Hành tại Canada:

   Lê như Liên,       nhulien@videotron.ca,        514-323-3432
   Hà bảo Điền,      baodienha@yahoo.com,     514-593-1006
   Website của cộng đoàn Đồng Hành – CLC: www.donghanh.org