Photo
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Phong trào linh hồn nhỏ của CĐCGVN vùng Montréal bắt đầu hoạt đông từ cuối năm 1983 và là một tổ chức sinh hoạt theo quan niệm tu đức của một linh hồn ưu tuyển ở Bỉ, quen gọi là bà Marguerite. Bà được Chúa ban cho những nội kiến và dạy cho biết về Lòng Từ Bi nhân hậu của Người. Những lời dạy này được bà Marguerite ghi chép lại và tập trung trong tập "Th6ng Điệp của Tình Yệu Từ Bi Nhân Hậu".

Ở Việt Nam, trước ngày 30-04-1975, Phong trào Linh hồn nhỏ đã phát triển rất mạnh và có liên lạc trực tiếp với bà Marguerite.

Riêng tại Montréal, Phong trào Linh hồn nhỏ được thành lập hồi cuối năm 1983 tại CĐCGVN do cha J. Phạm Tuấn Trang, Tuyên úy của Cộng đồng và Cha Lê An Đại, chủ nhiệm Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ. Phong trào được sự may mắn có sự giúp đỡ tận tình của Cha R. Jouen, Dòng Lazaristes, vị sáng lập Phong trào Linh hồn nhỏ tại Canada. Từ năm 1986 cho đến khi Ngài qua đời, Cha Jouen thường xuyên và đều đặn đến CĐCGVN tham dự buổi sinh hoạt Học Hỏi và Chia Sẻ hàng tháng của Phong Trào.

Tôn chỉ và sinh hoạt

Tôn chỉ của phong trào Linh hồn nhỏ là sống đạo theo tu đức Thơ ấu thiêng liêng của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Cuốn sách chỉ nam củ Phong trào là cuốn "Th6ng Điệp của Tình Yệu Từ Bi Nhân Hậu".

Các thàn viên của Phong trào họp mỗi tháng một lần và hàng năm đều có cử phái đoàn đại diện đi họp Đại hội quốc gia của Phong trào tổ chức hoặc ở Québec hay tại Đền Thánh Beauvoir ở Sherbrooke.

Hiện nay Cha Tuyên úy quốc gia củ Phong trào Linh hồn nhỏ là Cha Victor Bureau, dòng Cát-Minh.

Từ ngày thành lập đến nay, Phong trào Linh hồn nhỏ của CĐCGVN do những vị sau đây liên tiếp phụ trách:

     - Bà Tôn Nữ Kim Hoa
     - Ông Vũ Hữu Mục (nhiệm kỳ 1)
     - Bà Khương Kim Dung (nhiệm kỳ 1)
     - Ông Phạm Văn Triển
     - Ông Vũ Hữu Mục (nhiệm kỳ 2)
     - Ông Lê Trung Nghiêm
     - Bà Khương Kim Dung (nhiệm kỳ 2)