Photo
Đạo Binh Đức Mẹ PRAESIDIUM MARIA FATIMA
Mục Đích và Tinh Thần Đạo Binh Đức Mẹ

Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae) là một Phong trào Công giáo Quốc tế cộng tác vào sứ mệnh truyền giáo cho Chúa Kitô, với tinh thần căn cứ vào đức tin được ơn Chúa Thánh Linh và Đức Mẹ trong sứ mệnh đồng công cứu chuộc của Mẹ. Đạo Binh Legio Mariae Quốc tế được thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1921 tại Dublin thủ đô Ái Nhĩ Lan.

Thành phần ban giảng huấn gồm các vị linh mục, một số bác sĩ, luật sư, giáo sư cùng một số bậc phụ huynh. Tất cả làm việc thiện nguyện với tâm tình yêu mến giới trẻ, muốn góp phần giúp cho các bạn trẻ có dự định tiến tới hôn nhân , nắm được một số yếu tố căn bản của đời sống hôn nhân , gọi là chút hành trang cho các em chuẩn bị bước vào cuộc sống lứa đôi , cuộc sống TRỞ NÊN MỘT.

Tổ chức:

Đạo binh Praesidium Maria Fatima, Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 1986 tại giáo xứ Saint Georges, đường St-Urbain, do Cha Roger Malo làm chánh xứ và cũng làm Linh giám và Bà Têrêsa Gia Định làm hội trưởng đầu tiên với 9 hội viên. Hồi tháng 7 năm 1987, bầu ban quản trị mới với bà Maria Nguyễn Thị Gẫm làm hội trưởng (và tiếp theo là ông Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Toản). Sau đó , vì nhận thấy các hoạt động tông đồ tại giáo xứ St-Georges gặp nhiều khó khăn do vấn đề ngôn ngữ nên sau nhiều cuộc thảo luận với Cha linh giám Roger Malo và được sự chấp thuận của Cha Joseph Nguyễn Văn Mai, linh mục Quản nhiệm Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Montréal, ngày 9 tháng giêng năm 1988, Praesidium Maria Fatima đã di chuyển văn phòng về trụ sở của Cộng đồng lúc đó ở 4450 St-Hubert, Montréal, và hiện nay ở 1420 Bélanger Est, Montréal, Québec.

Tổ chức của Đạo Binh Đức Mẹ gồm có hai hạng hội viên: các hội viên chính thức (hoạt động) và các hội viên tán

Hoạt Động:

Đời sống tinh thần của Đạo binh Đức Mẹ là:

        - Cầu nguyện hằng ngày (kinh Catena là viên gạch nối kết tất cả đạo binh với Đức Mẹ), lần chuỗi, xem lễ, rước lễ hằng tuần rất được khuyến khích,
          làm công tác thăm viếng bệnh nhân.
        - Sinh hoạt hằng tuần
        - Mỗi năm cấm phòng hay tĩnh tâm một lần
        - Noi gương khiêm nhường thành thực tôn sùng Đức Mẹ, nghĩa là hoạt động tông đồ, can đảm vì Mẹ, tôn sùng Phép Thánh Thể.

Ban Quản trị:

Hội trưởng Ông Phêrô Nguyễn Ngọc Trinh (Đt. 514.271.9935)
Phó hội trưởng Bà Maria Vũ Bích Hợp
Thư ký Ông Micae Dương Bỉnh
Thủ Qũy Ông Vincentê Vũ Viết Hóa
Hội viên hoạt động Hơn 30 người.