Photo
Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Biến cố 30-4-1975 ở Vietnam đã đem nhiều người Việt tị-nạn đầu tiên đến sinh-sống ở Montréal, Canada, một thành-phố nhiều ánh đèn màu, lạnh-lẽo và hoàn-toàn xa-lạ. Trong số những người Việt-Nam di-tản, gồm nhiều thành-phần và tôn-giáo khác nhau. Riêng những người Công-Giáo, đã được Cha Trần-Tử-Nhãn đón-tiếp và Cha đă kêu gọi người Gia-Nă-Đại, các dòng-tu, chính-quyền điạ-phương, chính-quyền liên-bang dang rộng bàn tay giúp-đỡ về vật-chất, cùng như về tinh-thần cho người tị-nạn.

Cha Trần-Tử-Nhãên là Linh-Mục thuộc Dòng Chúa Cứu-Thế, Cha được nhà Dòng ở Việt-Nam cử đi tu-nghiệp, rồi bị kẹt lại ở Canada sau ngày Sài-gòn đổi chủ. Cha là người Cha hiền-từ, dễ thương, đã tận-lực giúp-đỡ người tị-nạn, không phân-biệt màu-da, tôn-giáo. Cha đã để lại cho người tị-nạn lúc đó và có-lẽ đến tận bây-giờ, niềm mến-yêu, lòng biết-ơn sâu-đậm, nhất là người Công-Giáo Việt-Nam. Trước hoàn-cảnh xa-lạ, bơ-vơ lạc-lõng nơi xứ-người, ngôn-ngữ thì bất-đồng và ngọng-nghịu. Cha đã xin với giám đốc Đại Chủng Viện địa phận Montréal (toạ-lạc tại đường Sherbrooke ouest), cho phép được sử-dụng nhà Dòng mỗi sáng Chúa-Nhật để làm thánh-lễ riêng cho người Việt-Nam. Từ đó, người Công-Giáo Montréal có được một chỗ đầu-tiên để thờ-phượng bằng ngôn-ngữ Việt Nam trên bước đường tị-nạn.

Để đáp-ứng với nhu-cầu phụng-vụ trong Thánh-Lễ, dù thiếu rất nhiều tài-liệu bài-hát và nhân-sự lúc ban-dầu. Sau 1 năm hoạt-động kể từ tháng 7-1975, Ca-Đoàn được chính-thức thành-lập vào tháng 8-1976, mang tên : Ca-Đoàn Đức-Mẹ Hằng Cứu-Giúp Montréal, Canada.