Bài Giáo Lý 16 về Kinh Tin Kính của ĐTC Phanxicô

 Hội Thánh Công Giáo

 

 “Hội Thánh là công giáo bởi nó … là ngôi nhà mà trong đó toàn bộ đức tin được công bố trong đó ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến cho chúng ta được cung cấp cho mọi người;… vì nó lan tràn khắp nơi trên thế giới và công bố Tin Mừng cho mọi người, … và vì nó là “Ngôi Nhà của sự Hòa Hợp”, ở đó sự hiệp nhất và đa dạng biết kết hợp với nhau thành sự phong phú.

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 9 tháng 10 năm 2013 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ngài tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về kinh Tin Kính và nói về đặc tính Công Giáo của Hội Thánh

11-10, 2013 by Phaolo

 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!  Chúng ta thấy rằng hôm nay, với thời tiết xấu này, mà anh chị em thật can đãm, xin chúc mừng anh chị em!

“Tôi tin Hội Thánnh duy nhất, thánh thiện, công giáo…  “.  Hôm nay chúng ta dừng lại để suy nghĩ đặc điểm này của Hội Thánh: Chúng ta nói “công giáo”, đó là Năm của công giáo tính.  Trước hết: Công giáo nghĩa là gì?  Nó bắt nguồn từ chữ “kath’olòn” của Hy Lạp, có nghĩa là “theo tất cả”, tổng thể.  Theo nghĩa nào mà công giáo tính này có thể được áp dụng cho Hội Thánh?  Theo nghĩa nào mà chúng ta cho rằng Hội Thánh là công giáo?  Tôi có thể nói rằng theo ba ý nghĩa cơ bản.

1.  Thứ nhất.  Hội Thánh là công giáo bởi nó là không gian, là ngôi nhà mà trong đó toàn bộ đức tin được công bố và trong đó ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến cho chúng ta được cung cấp cho mọi người.  Hội Thánh làm cho chúng ta gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, là điều biến đổi chúng ta vì chính Chúa Giêsu Kitô là Đấng hiện diện trong Hội Thánh, Người ban cho Hội Thánh lời tuyên xưng đức tin thật, sự sung mãn của đời sống bí tích, tính xác thực của thừa tác vụ có chức thánh.  Trong Hội Thánh, mỗi người chúng ta tìm thấy điều cần thiết để tin, để sống như những Kitô hữu, để nên thánh, để đi bước đi khắp mọi nơi và trong mọi thời đại.

Để đơn cử một thí dụ, chúng ta có thể nói rằng giống như trong cuộc sống của một gia đình.  Trong gia đình, mỗi người chúng ta nhận được tất cả mọi sự giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành và sống.  Chúng ta không thể lớn lên một mình, không thể bước đi một mình, tự mình sống cô lập, nhưng chúng ta bước đi và lớn lên trong một cộng đồng, một gia đình.  Trong Hội Thánh cũng thế!  Trong Hội Thánh chúng ta có thể nghe Lời Chúa, biết chắc chắn rằng đó là sứ điệp mà Chúa đã ban cho chúng ta; trong Hội Thánh chúng ta có thể gặp Chúa trong các Bí Tích, là những cửa sổ mở ra mà qua đó chúng ta nhận được ánh sáng của Thiên Chúa, là những dòng suối mà từ đó chúng ta múc được chính sự sống của Thiên Chúa.  Trong Hội Thánh chúng ta học cách sống trong sự hiệp thông, trong tình yêu đến từ Thiên Chúa.  Hôm nay mỗi người chúng ta có thể tự hỏi:  Tôi sống thế nào trong Hội Thánh?  Khi tôi đi nhà thờ, có giống như tôi đi đến sân vận động, như đi xem một trận đấu banh không?  Có giống như tôi đi xem chiếu bóng không?  Không, phải khác.  Như vậy tôi đi nhà thờ như thế nào?  Tôi lãnh nhận những hồng ân mà Hội Thánh mang lại cho tôi để lớn lên, để trưởng thành như một Kitô hữu như thế nào? Tôi có tham gia vào đời sống cộng đồng hay tôi khép kín mình trong những vấn đề của tôi bằng cách tự mình cô lập với những người khác?  Theo nghĩa thứ nhất này, Hội Thánh là công giáo vì là nhà của tất cả mọi ngườiTất cả đều là con cái của Hội Thánh và tất cả đều ở trong căn nhà này.

2.  Một ý nghĩa thứ nhì: Hội Thánh là công giáo vì nó phổ quát, nó lan tràn khắp nơi trên thế giới và công bố Tin Mừng cho mọi người nam nữ.  Hội Thánh không phải là một nhóm người ưu tú, không chỉ liên quan đến một ít người.  Hội Thánh không đóng kín, nhưng được gửi đến với tất cả mọi người, đến toàn thể nhân loại.  Và Hội Thánh duy nhất hiện diện ngay cả trong những thành phần nhỏ nhất của mình.  Mọi người chúng ta có thể nói: Hội Thánh Công giáo hiện diện trong giáo xứ của tôi, bởi vì giáo xứ tôi cũng là một phần của Hội Thánh hoàn vũ, và cũng có sự viên mãn của các hồng ân của Đức Kitô, đức tin, các bí tích, thừa tác vụ; nó hiệp thông với Đức Giám Mục, với Đức Giáo Hoàng và mở ra cho tất cả mọi người, không phân biệt ai cả.  Hội Thánh không chỉ ở trong bóng của tháp chuông của chúng ta, nhưng bao trùm một mảng rộng lớn các dân tộc, những người tuyên xưng cùng một đức tin, được nuôi dưỡng bởi cùng một Thánh Thể, được phục vụ bởi cùng những Mục Tử.  Chúng ta cảm thấy được hiệp thông với tất cả các Hội Thánh, với tất cả các cộng đồng Công giáo lớn nhỏ trên thế giới!  Và điều đó tuyệt đẹp!  Và sau đó chúng ta cảm thấy rằng tất cả chúng ta, dù là cộng đồng nhỏ hay lớn, đều có chung một sứ vụ, tất cả chúng ta phải mở cửa và đi ra rao giảng Tin Mừng.  Cho nên chúng ta hãy tự hỏi:  Tôi làm gì để truyền thông cho những người khác niềm vui của việc gặp gỡ Chúa, niềm vui thuộc về Hội Thánh?  Rao giảng và làm chứng cho đức tin không phải là công việc của một vài người, nó cũng liên quan đến tôi, đến anh chị em và mỗi người chúng ta!

3.  Một ý tưởng thứ ba và cuối cùng: Hội Thánh là công giáo vì là “Ngôi Nhà của sự Hòa Hợp, ở đó sự hiệp nhất và đa dạng biết kết hợp với nhau thành sự phong phú.  Chúng ta nghĩ đến hình ảnh của một buổi hòa nhạc, là điều biểu thị sự hòa hợp, sự hài hòa, ở đó các nhạc cụ khác nhau được chơi cùng nhau; mỗi nhạc cụ vẫn giữ được âm sắc đặc thù của mình và đặc tính âm thanh của nó tất cả hòa hợp với một điều gì chung.  Kế đến là có một người hướng dẫn, người nhạc trưởng, và trong buổi hòa nhạc tất cả cùng cùng chơi với nhau trong “sự hòa hợp”, nhưng âm sắc của mỗi nhạc cụ không bị xóa bỏ, mà trái lại, đặc tính riêng của từng nhạc cụ đạt đến mức giá trị tối đa!

Đó là một hình ảnh đẹp nói cho chúng ta về Hội Thánh như một dàn nhạc vĩ đại, trong đó có nhiều thứ nhạc cụ.  Không phải tất cả chúng ta đều bằng nhau và tất cả chúng ta cũng không cần phải như nhau.  Tất cả chúng ta đều khác nhau, mỗi người với phẩm chất riêng của mình.  Và đó là vẻ đẹp trong Hội Thánh: mỗi người mang những gì Thiên Chúa đã ban cho riêng mình, để phong phú hóa những người khác.  Và có sự khác biệt này giữa các phần tử, nhưng đó là một sự đa dạng mà không có xung đột, không có đối nghịch.  Đó là một sự khác biệt để cho mình được tôi luyện trong sự hòa hợp của Chúa Thánh Thần, Ngài là “Nhạc Trưởng” thật, Chính Ngài là sự hòa hợp.  Và ở đây chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta sống hòa hợp hay bất hòa với nhau trong cộng đồng của chúng ta?  Trong giáo xứ, trong phong trào của tôi, nơi tôi tham gia vào Hội Thánh, có những nói lời nói hành nói xấu nhau không?  Nếu có những lời đồn đại, thì không có sự hòa hợp, mà có những cuộc đấu tranh.  Và đó không phải là Hội Thánh.  Hội Thánh là sự hòa hợp của tất cả mọi người: không bao giờ nói xấu nhau, không bao giờ cãi nhau!  Chúng ta có chấp nhận những ngưởi khác, chúng ta có chấp nhận có những sự khác biệt chính đáng, có những người khác nhau, suy nghĩ cách này hay cách khác – nhưng, khi chúng ta có cùng một đức tin, chúng ta có thể suy nghĩ khác nhau – hay chúng ta có khuynh hướng đồng nhất hóa tất cả mọi sự?  Nhưng tính đồng nhất giết chết sự sống.  Đời sống của Hội Thánh là sự khác biệt, và khi chúng ta muốn áp đặt sự đồng nhất này, chúng ta tiêu diệt tất cả nhửng hồng ân của Chúa Thánh Thần.  Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng chính là tác giả của sự hiệp nhất trong đa dạng này, tác giả của sự hòa hợp này, vì Ngài làm cho chúng ta mỗi ngày một “công giáo” hơn, nghĩa là, ở trong Hội Thánh công giáo và hoàn vũ này!  Cảm ơn anh chị em.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ