Photo
Các Linh-mục Quản-nhiệm
Cha Quản nhiệm
Linh Mục Quản nhiệm Jean-Baptiste Đinh Thanh Sơn

Chịu chức linh mục ngày 27 tháng sáu năm 1987. Cha đã được Toà Tổng Giám Mục cử làm Linh Mục Quản nhiệm Cộng đồng từ ngày 01 tháng 9 năm 2000.


Cha Mai
Linh mục Joseph Lựu Nguyễn Văn Mai

Chịu chức linh-mục ngày 23 tháng 4 năm 1969. Linh-mục Nguyễn Văn Mai là cha Quản-nhiệm thứ hai của Cộng-đồng Công-giáo Việt Nam vùng Montréal từ 15 tháng 9 năm 1980 đến năm 1983 và từ năm 1985 đến tháng 8 năm 2000.Cha Trang
Linh mục Joseph Phạm Tuấn Trang

Thuộc dòng Lazariste. Cha là cha Quản-nhiệm thứ ba của Cộng-đồng Công-giáo Việt Nam vùng Montréal từ năm 1983 đến năm 1985. Cha mất ngày 2 tháng 1 năm 2002.Cha Đệ
Linh mục Phaolô Nguyễn Gia Đệ

Chịu chức linh-mục ngày 30 tháng 10 năm 1941. Đến Montréal, cha làm cha phó giáo-xứ Saint Francois Solano trước khi được Toà Giám Mục bổ nhiệm làm Tuyên Úy tiên khởi của Cộng-đồng Công-giáo Việt Nam vùng Montréal từ 3 tháng 10 năm 1979 cho đến khi về hưu năm 1980. Cha mất ngày 30 tháng 6 năm 2002.Cha Nhãn
Linh mục Phanxicô Trần Tử Nhãn

Thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, Cha đi công vụ ở ngoài nước và ở lại Montréal sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Cha thụ phong linh-mục tại Hà-nội ngày 5 tháng 6 năm 1947. Cha là bề trên Giám tỉnh tiên khởi tỉnh dòng DCCT Việt Nam từ năm 1964 đến 1968. Từ năm 1975 đến năm 1978, cha giúp tiếp đón tị-nạn Việt Nam và cử hành Thánh Lễ cho giáo dân, dọn đường thành lập Cộng-đồng Công-giáo Việt Nam. Cha mất ngày 23 tháng 7 năm 1999.Các Linh-mục trong Cộng Đồng
Linh Mục Antôn Đặng Văn Phương

Phó xứ Saint-Benoit trước khi về hưu và mất ngày 18 tháng 3 năm 1997.
Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Trông

Chịu chức linh-mục ngày 20 tháng 12 năm 1953. Đến Canada năm 1980 và làm việc tại Cộng-đồng Công-giáo Việt Nam vùng Montréal trước khi được bổ nhiệm làm phó xứ Saint-Édouard, sau đó cha về hưu và giúp một số tác vụ cho Cộng đồng.
Linh Mục Giacôbê Phan Định Thành

Chịu chức linh-mục mùa Phục-sinh năm 1958 và qua đời tại Montréal ngày 22 tháng 2 năm 1984.